PM 2

NDMX Norrcupen Enduro deltävling #4 Bygdsiljums Motorklubb

Information gällande parkering och depåer/serviceområden.

På grund av att nedre parkeringen/depån för de tävlande har visat sig ha lite för dålig bärighet. En del tävlande kommer kanske att hänvisas till den övre parkeringen där även publiken kommer att parkera. Service för de tävlande som står parkerade där, är därigenom också tillåten på denna plats.

Även där är ingen körning med MC är tillåten.

Detta PM ersätter inte förarsammanträdet som kommer att hållas som vanligt enligt TR.

PM1

2017-08-16

NDMX Norrcupen Enduro deltävling #4 Bygdsiljums Motorklubb

Information gällande parkering och depåer/serviceområden.

Tankning och service är bara tillåten inom två områden. Dessa är parkeringsdepån och bandepån. Inom dessa områden skall miljömatta användas. Kontroll kommer att ske. Karta över dessa områden kommer att vara anslagen i bandepån parkeringsdepån.

I parkeringsdepån gäller att ingen körning med MC är tillåten under hela tävlingen. MC skall ledas till och från start och målområdet, samt till och från besiktning. Detta kommer att vara skyltat.

I bandepån gäller avslagen motor och detta kommer att skyltas var motorn skall slås av och var den kan startas igen.

Strax utanför bandepån finns en markerad plats för glasögon och handskar där förare kan göra byte av dessa utan att behöva gå in i bandepån med avslagen motor. Här gäller bara byte dessa nämnda. Ingen övrig service är tillåten.

Detta PM ersätter inte förarsammanträdet som kommer att hållas som vanligt enligt TR