Möte. Planering av ”Koppen” 10/9 18:00

Vi samlas, alla som är intresserade av att köra på med en tävling till …

Du kanske var funktionär på vår senaste tävling och fick mersmak? Kom på mötet och var med och planera något nytt i klubben.