Träning

På vår endurobana tränar vi så ofta vi kan.

Alla är välkomna!

Ett försök till fasta träningstider framöver:
Tisdag 18-21
Torsdag 18-21
Lördag 10-15

(Variationer kan förekomma, se listan över träningsansvariga)

Vi håller på och snickrar ihop ett Träningsansvariga-schema. Klubbmedlemmar, hör av er om ni kan ställa upp med en vecka eller så.

Träningsregler (förenklad version)

All träning skall om möjligt utlysas på Facebook-Bygdsiljum MK i god tid innan den genomförs.
Träningarna skall i första hand försöka förläggas till tisdag, torsdag, lördag och söndag, men kan om behov finns utföras på andra dagar då det anses lämpligt.
Vid varje träning skall samtliga tränande antecknas i träningslistan.
Minst två personer skall närvara vid varje träningstillfälle, varav en skall vara träningsansvarig och medlem i Bygdsiljum MK.
Förare får EJ träna ensam på anläggningen.
Förare skall vara medlem i Svemo ansluten klubb, samt inneha gällande licens för träning.
Träningsansvarig kan köra själv.
Barn och ungdomar tränar enligt SR enduro (Krav på vårdnadshavare).
Ingen körning är tillåten utanför anvisad bana.
Miljömatta skall alltid användas vid service och tankning.
Förare skall bära: Hjälm, Skyddsglasögon, Stövlar, Heltäckande skyddsklädsel, Handskar och Ryggskydd.
Motorcykeln skall vara utrustad med ett godkänt avgassystem som uppfyller gällande SVEMO reglemente.
Mer information finns i träningspärmen.

Uppdaterad: 2016-06-18